Systemy sterowania i sprzężenia zwrotnego LEFF® Function - Low Emission Flip-Flop

LEFF® to skrót od Low Emission Flip-Flop. Funkcja LEFF® zintegrowana jest z narzędziem kontrolnym T.VIS® A-15 i może zostać w łatwy sposób aktywowana. Przerywany ruch przepony zaworu wyraźnie zwiększa skuteczność czyszczenia.

Funkcja opisuje modulację przepony zaworu podczas procedury podnoszenia, monitorowanej przez system pomiaru toru oraz elektroniczny system T.VIS® A-15, i działa niezależnie od czasu trwania procesu i ciśnienia produktu.

Cechy

  • Brak wymogu skomplikowanego programowania w PLC
  • Brak wymogu dodatkowej technologii
  • Niezależność od czasu trwania procesu i ciśnienia produktu
  • Automatyczny monitoring funkcji podnoszenia
  • Znaczne obniżenie kosztów (strat czynnika w procesie CIP — czyszczenia w miejscu, kosztów ścieków itp.)
 

W zaworach podwójnych funkcja wykorzystuje jedynie moduły ze sprzężeniem zwrotnym znajdujące się w standardowym wyposażeniu bez wymogu żadnych specjalnych komponentów. Prosty układ z dwoma przyciskami na pokrywie narzędzia T.VIS® umożliwia oddzielne uruchomienie funkcji LEFF® podczas konfiguracji zaworu lub podwójnej przepony w dowolnym momencie. Aby funkcję LEFF® można było stosować z podwójną przeponą, niezbędny jest opcjonalny zewnętrzny przełącznik zbliżeniowy.

Modulacja przepony zaworu podczas podnoszenia umożliwia znaczną redukcję zużycia środka czyszczącego i/lub odprowadzenie do kanalizacji w porównaniu z konwencjonalną metodą podnoszenia, co znacznie obniża koszty operacyjne.