Systemy gazowania do zastosowań związanych z napojami DICAR™ Carbonation Systems

Systemy DICAR™ zaprojektowano do ciągłego i bardzo dokładnego nasycania dwutlenkiem węgla napojów bezalkoholowych. Składają się głównie z saturatora CO2 wraz z odpowiednią armaturą, zbiornika do gazowania oraz analizatora (opcjonalnie).

Specjalne funkcje i zalety systemów gazowania typu DICAR™ od GEA

Jednostopniowe nasycanie dwutlenkiem węgla do 10 g CO2/l produktu (tylko DICAR-C™)

 • Bezpośrednia regulacja zawartości CO2 (-> DICAR-E™ z użyciem ciśnienia)
 • Rozpuszczanie CO2 za pomocą specjalnej dyszy strumieniowej
 • Łatwa obsługa
 • Kompaktowe przetestowane fabrycznie urządzenie
 • Możliwe połączenie z systemem mieszania w linii typu DICON-C™ dla kompaktowej mieszarki typu DIMIX-C™

Jak możemy pomóc?

Powiązane usługi i produkty

Dowiedz się więcej o Serwisie GEA

Funkcja nasycania dwutlenkiem węgla

Za pomocą pompy wspomagającej gotowy i zmieszany napój jest transportowany do saturatora, który działa zgodnie z zasadą zwężki Venturiego. Sterowanie optymalizujące utrzymuje prędkość przepływu przez saturator w stałym zakresie pracy. Częściowe podciśnienie wytworzone w obszarze saturatora o najmniejszym przekroju powoduje redukcję ciśnienia, a tym samym tworzy pożądany efekt zasysania CO2. Oprócz tego krótkotrwały wzrost prędkości przepływu gwarantuje dokładne rozprowadzenie CO2 i jego jednorodne zmieszanie z produktem. CO2 jest dostarczany ze zbiornika ciśnieniowego do saturatora. Stałe nadciśnienie w zbiorniku ciśnieniowym umożliwia równomierne nasycanie napoju dwutlenkiem węgla. Taka procedura gwarantuje też dostawę CO2 bez strat.
W rezultacie nasycanie napoju dwutlenkiem węgla zależy przede wszystkim od ciśnienia w zbiorniku, które jest regulowane zgodnie z pożądaną wartością zadaną CO2 dla określonego napoju, a które jest tylko nieznacznie wyższe od ciśnienia nasycania produktu. Ponadto kompensacja temperatury dostosowuje ciśnienie w zbiorniku do krzywej nasycania. System ma wymiary zgodne z wymaganym natężeniem przepływu całego systemu. 

System gazowania DICAR-C/E™ do nasycania dwutlenkiem węgla napojów bezalkoholowych

Systemy gazowania GEA typu DICAR-C/E™ zaprojektowano do ciągłego i bardzo dokładnego nasycania dwutlenkiem węgla napojów bezalkoholowych.

System gazowania DICAR-C/E™ składa się głównie z następujących części:

 • Zbiornik do gazowania 
 • Saturator 
 • Pompa wspomagająca 
 • Analizator (miernik CO2, konduktometr (pomiar kwasowości i wartości w skali Brixa) 
 • Jednostka operacyjna

Za pomocą pompy wspomagającej gotowy i zmieszany napój jest transportowany do saturatora, który działa zgodnie z zasadą zwężki Venturiego. Sterowanie optymalizujące utrzymuje prędkość przepływu przez saturator w stałym zakresie pracy. Częściowe podciśnienie wytworzone w obszarze saturatora o najmniejszym przekroju powoduje redukcję ciśnienia, a tym samym tworzy pożądany efekt zasysania CO2. Oprócz tego krótkotrwały wzrost prędkości przepływu gwarantuje dokładne rozprowadzenie CO2 i jego jednorodne zmieszanie z produktem. CO2 jest dostarczany ze zbiornika ciśnieniowego do saturatora. Stałe nadciśnienie w zbiorniku ciśnieniowym umożliwia równomierne nasycanie napoju dwutlenkiem węgla. Taka procedura gwarantuje też dostawę CO2 bez strat.

W rezultacie nasycanie napoju dwutlenkiem węgla zależy przede wszystkim od ciśnienia w zbiorniku, które jest regulowane zgodnie z pożądaną wartością zadaną CO2 dla określonego napoju, a które jest tylko nieznacznie wyższe od ciśnienia nasycania produktu. Ponadto kompensacja temperatury dostosowuje ciśnienie w zbiorniku do krzywej nasycania.

System ma wymiary zgodne z wymaganym natężeniem przepływu całego systemu. Do tego celu dostępne są następujące szerokości nominalne: DN 50, DN 65, DN 80 oraz DN 100.

Zasadnicze dane produktu, takie jak

 • Zawartość CO2 
 • Przewodnictwo dla kwasowości 
 • Wartość w skali Brixa
są zbierane i monitorowane we wcześniej określonych granicach. Zawartość CO2 jest regulowana w możliwych do parametryzacji granicach przez zmianę ciśnienia w zbiorniku do mieszania.

Jak możemy pomóc?

Powiązane usługi i produkty

Dowiedz się więcej o Serwisie GEA

Specjalne funkcje

 • Jednostopniowe nasycanie dwutlenkiem węgla do 10 g CO2/l produktu 
 • Pomiar zawartości CO2 w produkcie 
 • Bezpośrednia regulacja zawartości CO2 
 • Rozpuszczanie CO2 za pomocą specjalnej dyszy strumieniowej 
 • Łatwa obsługa 
 • Kompaktowe przetestowane fabrycznie urządzenie 
 • Możliwe połączenie z systemem mieszania w linii typu DICON-C™ dla kompaktowej mieszarki typu DIMIX-C™

Sterylny system gazowania DICAR-C™

W swoim asortymencie GEA posiada system DICAR-C™ do ciągłego nasycania dwutlenkiem węgla napojów i alkoholi z dużą precyzją. Nadaje się zarówno do napojów bezalkoholowych, jak również do alkopopów, szampana i win musujących.

Opcjonalnie system DICAR-C™ może być także zaprojektowany w wersji „sterylnej” z wyżej opisanymi parametrami. Skupiono się na konstrukcji i doborze komponentów, które muszą spełniać wymagania sterylnych instalacji, jak również zapewniać możliwość sterylizacji całego systemu, w tym dostawy CO2.

W wersji sterylnej w procesie produkcji wykorzystywane są sterylne zawory. Dostawa CO2 odbywa się zatem za pośrednictwem sterylnego filtra, tak aby cały system mógł być czyszczony parowo. Ponadto system termosyfonowy (TS) jest zamontowany na ramie podstawy systemu. W systemie TS sterylna para, która musi być dostarczana spoza systemu, jest schładzana w sposób kontrolowany. Wytworzony kondensat służy do płukania podwójnie działających uszczelnień mechanicznych pompy. W ten sposób system TS spełnia wszystkie funkcje systemu blokującego, takie jak kompensacja wycieków, obieg cieczy blokującej z efektem termosyfonowym, chłodzenie uszczelnienia, zwiększanie ciśnienia w przestrzeni blokady oraz zabezpieczenie przed suchobiegiem. 

Jak możemy pomóc?

Powiązane usługi i produkty

Dowiedz się więcej o Serwisie GEA

Zalety sterylnego nasycania dwutlenkiem węgla

W przypadku sterylnego napełniania klient oszczędza na kosztach inwestycji i energii przez zastosowanie procesu sterylnego nasycania dwutlenkiem węgla. Wynika to z faktu, że pasteryzacja może odbywać się przy niższym ciśnieniu. Ponadto oznacza to, że w trakcie produkcji wymagana jest mniejsza ilość energii dostarczanej przez pompy.