2-Stage Separator

Prasowanie wilgotnej frakcji włóknistej zsuwającej się z pochyłego ekranu separatora w celu dalszej eliminacji wilgoci z frakcji stałej.

Kluczowe funkcje

Separator dwustopniowy

  • Ekran ze stali szlachetnej o wymiarze 8 stóp x 8 stóp (244 x 244 cm) lub 8 stóp x 12 stóp (244 x 366 cm).
  • Zintegrowany rolkowy system prasujący o szerokości 8 stóp
  • W godzinę przetwarza codzienną gnojowicę od 90 do 300 krów.
  • Silnik 1½" KM (1,1 kW).
  • Opcjonalne zwijane płótno zapobiega wyschnięciu gnojowicy wystawionej na działanie słońca i wiatru.

Opis funkcjonalny

Dwustopniowy separator jest zazwyczaj instalowany na platformie wznoszonej ponad suchą betonową konstrukcją. Wilgotna frakcja włóknista zsuwająca się z ekranu jest prasowana pomiędzy gumową rolką o szerokości ośmiu stóp a rolką ekranową ze stali szlachetnej, dzięki czemu pozostała ciecz jest drenowana. Proces ten pozwala uzyskać frakcję stałą na poziomie około 18% suchej masy.

Odseparowana ciecz jest odprowadzana za pomocą wylotu grawitacyjnego o wymiarze 8" (203 mm), natomiast frakcja włóknista jest umieszczana w znajdującej się niżej betonowej konstrukcji.

Ogólne informacje o stronie
 
!

Please note that this is a global webpage. For more information on the availability of this product in your country please reach out to your local GEA dealer.

Znajdź sprzedawcę/dealera