Ręczne i automatyczne tabletkarki obrotowe do prac badawczych, produkcji pilotowej i na pełną skalę, prasy do zwykłych, higienicznych, zamkniętych i szczelnie zamkniętych środowisk pracy oraz prasy do produkcji tabletek jednowarstwowych i dwuwarstwowych.

Silna chęć GEA do innowacji i ulepszenia procesu sprężania znajduje swój wyraz w unikalnej konstrukcji i opatentowanych funkcjach obecnych w całej gamie naszych tabletkarek obrotowych.
Nasze działy badawczo-rozwojowe i projektowe stale skupiają się na zwiększeniu produktywności i elastyczności naszych tabletkarek, ulepszeniu jakości tabletek oraz zwiększeniu bezpieczeństwa operatora.