Zawór przy dnie zbiornika VARIVENT®, typ TDR

Zawory przy dnie zbiornika VARIVENT® są stosowane do odcinania instalacji rurowych od zbiorników. Rozmaite przyłącza korpusu mogą zostać przyspawane bezpośrednio do dna zbiornika lub zamontowane podtynkowo w ścianie dna zbiornika. Za pomocą T-smart oferujemy koncepcję zaworu z podstawowymi funkcjami.

Recommended service products

Downloads

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.