Pojedynczy zawór odcinający VARIVENT®, typu N

GEA oferuje trzy różne serie pojedynczych zaworów odcinających. Zawory pojedyncze VARIVENT® i ECOVENT® są stosowane do prostego odcinania w zastosowaniach higienicznych. Aby uniknąć uderzeń hydraulicznych, poszczególne wersje modułowego systemu VARIVENT® są konfigurowane dla różnych kierunków przepływu. Za pomocą T-smart oferujemy koncepcję zaworu z podstawowymi funkcjami.

Recommended service products

Downloads

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.