Zawory podwójne VARIVENT® są stosowane do zapobiegania mieszaniu się niekompatybilnych produktów na zbiegu rur przez odcięcie przepływu. Struktura modułowego systemu VARIVENT® oznacza, że dostępnych jest wiele wersji opcjonalnych, służących do optymalnego dostosowania zaworu do procesu. Z T-smart oferujemy koncepcję zaworu z podstawowymi funkcjami.