Zawory i akcesoria do higienicznego przetwarzania cieczy

Zawory odcinające mixproof z podnośnikiem

Zawór odcinający mixproof VARIVENT®, typu D_L z podnośnikiem

Zawory podwójne VARIVENT® są stosowane do zapobiegania mieszaniu się niekompatybilnych produktów na zbiegu rur przez odcięcie przepływu. Nazwa 24 / 7 PMO Valve® oznacza zawory podwójne dopuszczone do stosowania w systemach regulowanych przez amerykańskie Rozporządzenie w sprawie pasteryzowanego mleka (PMO).

Recommended service products

Downloads

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.