Obudowy zaworów mogą być wyposażone w przyspawaną armaturę przyłączeniową.

Jeżeli pionowe gniazda w obrębie zaworów mają różne konfiguracje, dostępna jest różna armatura przyłączeniowa. Opcjonalne uszczelnienie jest zgodne z materiałem uszczelniającym zawór.