Obudowy zaworów mogą posiadać przyłącze spawane lub innego rodzaju.

Jeżeli złącza pionowe zaworu występują w różnej konfiguracji, istnieją różne mocowania złączy. Uszczelka, która może być dołączona, odpowiada materiałowi uszczelnienia zaworu.