Zawory i akcesoria do higienicznego przetwarzania cieczy

Kable połączeniowe i złącza kołnierzy

Złącze kołnierzowe VARIVENT® TK

Obudowy zaworów mogą być wyposażone w przyspawaną armaturę przyłączeniową.

Jeżeli pionowe gniazda w obrębie zaworów mają różne konfiguracje, dostępna jest różna armatura przyłączeniowa. Opcjonalne uszczelnienie jest zgodne z materiałem uszczelniającym zawór.

Recommended service products

Downloads

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.