Aby zapewnić ekonomiczną produktywność systemu, konieczne jest utrzymanie minimalnych kosztów obsługi, konserwacji i serwisu. Jednocześnie wzrost kosztów oznacza wyższe oczekiwania pod względem technologii, jakości i serwisu oraz bardziej kompleksowe i surowe regulacje.

Modułowa konstrukcja systemu VARIVENT® pozwala indywidualnie dostosować zawory regulacyjne do konkretnych wymogów procesowych. Skutkuje to wydajnością ekonomiczną dla operatora systemu, zoptymalizowanym przechowywaniem zapasów oraz oszczędną eksploatacją części zamiennych z powodu niewielkiej różnorodności części.
 
Integracja zaworów sterowania z technologią procesu ma decydujący wpływ na jakość sterowania i finalnego produktu. Konserwacja prewencyjna zaworów regulacyjnych zapewnia wysoką dostępność systemu.