Zawory i akcesoria do higienicznego przetwarzania cieczy

Narzędzie kontrolne „Control Tops”

Narzędzie kontrolne „Control Top” T.VIS® A-15

Urządzenie sterujące T.VIS® to optymalny system do sterowania i monitorowania zaworów GEA z serii VARIVENT® oraz ECOVENT® & T-smart. Dostępne jest w kilku wersjach w zależności od rodzaju zaworu, zadań i wygody użytkownika.

Wspólne cechy wszystkich wersji T.VIS® to:

 • Elastyczny, modułowy system do optymalnej konfiguracji wersji zgodnie z danym zadaniem (np. rodzaj modułu interfejsu, liczba zaworów elektromagnetycznych itd.)
 • Wewnętrzna dostawa powietrza zabezpieczająca przed awarią głównych funkcji zaworu, ponieważ nie jest wymagany zewnętrzny przewód powietrza
 • Charakterystyczna konstrukcja
 • Wysoki stopine ochrony (min. IP65, opcjonalnie IP67 lub IP69k)
 • Łatwość czyszczenia bez martwych stref, niezależnie od kierunku montażu
 • Wyraźna wizualizacja stanu zaworu za pomocą kopuły zapewniającej widoczność 360° i oświetlonej barwnymi diodami LED
 • Niski pobór energii
 • Łatwość obsługi
 • Niewymagające konserwacji moduły
 • Wiele opcji specjalnych, np.
  Przepustnice powietrza, połączenia kablowe itd.
W celu prowadzenia prac konserwacyjnych zaworu moduły sterowania mogą zostać zdjęte z siłownika zaworu przez poluzowanie dwóch śrub na zacisku, bez odłączania złączy elektrycznych lub pneumatycznych.

Produkty

View as:

Recommended service products

Downloads

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.