Narzędzie kontrolne „Control Top” T.VIS® A-15

Narzędzie kontrolne T.VIS® to optymalny system do sterowania i monitorowania sterylnych zaworów GEA.

Wspólne cechy wszystkich wersji T.VIS® to:
 • Elastyczny modułowy system do optymalnej konfiguracji wersji dla danego zadania (np. rodzaj modułu interfejsu, liczba zaworów elektromagnetycznych itd.)
 • Wewnętrzna dostawa powietrza w celu dobrego zabezpieczenia przed awarią głównego zaworu, jako że nie jest wymagany przewód dostarczający powietrze z zewnątrz
 • Charakterystyczna konstrukcja
  Wysoki stopień ochrony (min. IP65, opcjonalnie IP67 lub IP69k)
 • Łatwość czyszczenia bez martwych stref, niezależnie od kierunku montażu
 • Wyraźna wizualizacja stanu zaworu za pomocą kopuły zapewniającej widoczność 360° i oświetlonej barwnymi diodami LED
 • Niski pobór energii
 • Łatwość obsługi
 • Niewymagające konserwacji moduły elektroniczne
 • Wiele opcji specjalnych, m.in.:    
 • Przepustnice powietrza, połączenia kablowe itd. 
 • W celu prowadzenia prac konserwacyjnych zaworu moduły sterowania mogą zostać zdjęte z siłownika zaworu przez poluzowanie dwóch śrub na zacisku, bez odłączania złączy elektrycznych lub pneumatycznych.

  Recommended service products

  Downloads

  Explore further

  Please enter a valid email address

  Please hold on, we're processing your submission.

  Thank you for subscribing!
  Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

  Oops, something went wrong.
  Please try again in a few moments.