GEA Nu-Con DEM-RV

Zawory obrotowe są stosowane w wielu zastosowaniach, takich jak odmierzanie do linii transportujących proszek, lejów samowyładowczych lub systemów dzielących na partie i mieszających. Stosując różne konstrukcje wirników, GEA dostarcza rozwiązanie, które zapewnia najwyższe wymagania dotyczące właściwości proszku.

Nasz asortyment zaworów obrotowych został zaprojektowany tak, aby zaoferować największą elastyczność w zakresie przepustowości, kompatybilności produktu, eksploatacji i konserwacji. Dzięki łatwej w demontażu konstrukcji wirnika, operatorzy instalacji mogą szybko zdemontować wirnik, aby wyczyścić powierzchnie mające styczność z produktem, nie ryzykując uszkodzenia korpusu wirnika.

W typowych zastosowaniach pomiarowych prędkość wirnika jest regulowana, aby zapewnić kontrolowany przepływ produktu w linii transportowej, leju samowyładowczym lub próżniowym zbiorniku przed dalszym transportem. Przez sterowanie przepływem produktu można zagwarantować, że proszki są skutecznie transportowane z jednego źródła do miejsca przeznaczenia przy stałym natężeniu zależnym od zastosowania.

Wirniki o wąskiej tolerancji specjalnie zaprojektowane do zastosowania w śluzach powietrznych sprawiają, że GEA może zaoferować obsługę proszku w atmosferze modyfikowanej oraz systemy transportowe do wrażliwych proszków.

Recommended service products

Downloads

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.