Zabezpieczenie zaworem Buck — Sieć

Łatwo dostępne od GEA — lidera w zakresie technologii bezpieczeństwa oraz interfejsów dokujących. Zawory BUCK® to modułowe, dostępne od ręki rozwiązanie w zakresie potrzeb dotyczących obsługi proszku. Jako pierwszy dostępny na rynku rozszczepiony zawór motylkowy, unikalna konstrukcja zaworu BUCK® ułatwia szybkie zmiany produkcyjne oraz bezpieczny załadunek/rozładunek silnych substancji czynnych z jednego zbiornika do drugiego.

Charakteryzujące się konkurencyjną ceną i krótkim czasem dostawy zawory BUCK® są w pełni zgodne z dobrymi praktykami wytwarzania, oferują solidne i swobodne dokowanie, interfejs wolny od pyłu i skażenia oraz szybką i łatwą konserwację. A za sprawą tysięcy wdrożeń na całym świecie oraz 20 lat doświadczenia GEA jest aktywnie zaangażowana w wiele praktyk dotyczących bezpiecznej obsługi proszku, w szczególności w rozwijanie wytycznych SMEPAC opracowywanych przez ISPE w celu oceny wyposażenia bezpieczeństwa oraz najnowsze oparte na ryzyku podejście w zakresie doboru wyposażenia bezpieczeństwa.

Recommended service products

Downloads

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.