GEA produkuje dwa rodzaje zaworów motylkowych: „waflowe” (seria 02) oraz demontowalne (seria 03), które są montowane za pomocą higienicznych zacisków potrójnych Tri-Clamps. Wszystkie zawory mogą zostać dostarczone z siłownikami pneumatycznymi lub dźwigniami ręcznymi bądź z zawleczkami ustalającymi pozycję zaworu.

Zawór jest stosowany do odcięcia lub regulacji przepływu. Przepona jest umieszczona na środku rury a przez nią przechodzi pręt połączony z siłownikiem na zewnątrz zaworu. Rotacja siłownika obraca przeponą równolegle lub prostopadle do przepływu. W przeciwieństwie do zaworów kulowych przepona zawsze znajduje się w przepływie; stąd w przepływie zawsze występuje spadek ciśnienia niezależnie od pozycji zaworu.

„Motylek” to metalowy krążek zamontowany na trzpieniu. Gdy zawór jest zamknięty, krążek jest obrócony tak, że całkowicie blokuje drogę przepływu. Gdy zawór jest w pełni otwarty, krążek jest ustawiony o ćwierć obrotu, tak że umożliwia prawie niezakłócony przepływ. Zawór może być także stopniowo otwierany, aby regulować przepływ produktu.