Systemy obsługi produktów

Systemy technologiczne do zastosowań w małej skali oraz na rynku badań i rozwoju

Narzędzie otwierające Hicoflex w użyciu

Bezpieczny transport produktów do zastosowań badawczo-rozwojowych i na niewielką skalę.

Jednorazowe systemy bezpieczeństwa umożliwiają operatorom wykonywanie prac bez zmiany fartuchów, mycia małych, nieporęcznych pojemników i bez czekania na walidację czyszczenia. Hicoflex® umożliwia bardziej wydajną i skuteczną pracę. Redukcja kosztów ogólnych i eksploatacyjnych wraz z lepszą wydajnością, produktywnością oznacza, że produkt jest szybciej wprowadzany na rynek.

Recommended service products

Downloads

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.