Systemy obsługi produktów

Systemy technologiczne do zastosowań w małej skali oraz na rynku badań i rozwoju

Narzędzie otwierające Hicoflex w użyciu

Bezpieczny transport produktów do zastosowań badawczo-rozwojowych i na niewielką skalę.

Jednorazowe systemy bezpieczeństwa umożliwiają operatorom wykonywanie prac bez zmiany fartuchów, mycia małych, nieporęcznych pojemników i bez czekania na walidację czyszczenia. Hicoflex® umożliwia bardziej wydajną i skuteczną pracę. Redukcja kosztów ogólnych i eksploatacyjnych wraz z lepszą wydajnością, produktywnością oznacza, że produkt jest szybciej wprowadzany na rynek.

Downloads

Explore further