Od ponad 30 lat GEA rozwija i produkuje urządzenia do próbkowania produktów płynnych, w tym chemii gospodarczej i kosmetyków oraz cystern do mleka, poczynając od podstawowych mechanizmów po w pełni sterowane jednostki. Dzięki solidnej i dojrzałej technicznie technologii oraz wieloletniemu praktycznemu doświadczeniu GEA wyróżnia się jako niezawodny partner w dziedzinie systemów próbkowania produktów płynnych.

Monitorowanie jakości produktu lub określenie składników płynów często jest możliwe w ramach procedury laboratoryjnej. W związku z tym należy regularnie pobierać próbki płynu (próbkowanie), aby zapewnić obowiązkową identyfikowalność zgodnie z wytycznymi rozporządzenia (WE) nr 178/2002.

W tym celu GEA dostarcza systemy pobierania próbek i akcesoria, które najlepiej nadają się do omawianego zastosowania.