Systemy obsługi produktów

Przesiewacze proszku

skan-vibro-przesiewacz-wibrujący

GEA oferuje najszerszą gamę systemów do przesiewania dla produktów w proszku, w tym obrotowych, wibracyjnych i obiegowych systemów dopasowanych do szeregu rodzajów produktów i zadań.

Przesiewacze mają rozmaite zastosowania w instalacjach do proszku. Od prostego przesiewania bezpieczeństwa po dokładne stopniowanie — rodzaj wymaganego przesiewacza może się znacznie różnić w zależności od intensywności zadania i rodzaju produktu.

GEA wytwarza szeroką gamę wibrujących i obrotowych przesiewaczy, które zostały zaprojektowane do stosowania z produktami spożywczymi, farmaceutycznymi oraz innymi składnikami.  

Za sprawą zwiększonego skupienia na bezpieczeństwie i higienie żywności GEA posiada fachową wiedzę pozwalającą na integrację naszych przesiewaczy w ramach kompletnych instalacji do rozładowywania i przetwarzania proszku, aby zapewnić bezpieczeństwo koniec-koniec dla naszych klientów i ich produktów.

Istnieje konstrukcja przesiewacza dostosowana do klasyfikacji, oddzielania frakcji lub usuwania grudek. Dostarczane są rodzaje dopasowane do systemów grawitacyjnych lub wersje liniowe, które bezpośrednio zasilają pneumatyczne linie transportowe — z różnymi rodzajami sit, które pasują do różnorodnej gamy produktów.

Recommended service products

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.