Mieszarki i mieszadła

Mieszadła podciągane

Podnośnik kolumnowy

Technologia mieszania GEA jest dodatkowo poszerzona o asortyment mieszarek na podnośnikach słupowych. Wszystkie z funkcji i korzyści z podestowych mieszarek pojemnikowych (DPPL) są powtórzone w przypadku asortymentu mieszarek na podnośnikach słupowych, a dodatkowa korzyść polega na tym, że DPPL mogą być podnoszone po mieszaniu, aby umożliwić bezpośrednie odprowadzenie do kolejnego procesu lub zbiornika.

Przez użycie podnośnika słupowego podczas mieszania możliwe jest później wykonanie operacji odprowadzających po uzyskaniu jednolitości produktu.

Powszechnym zastosowaniem jest umożliwienie odprowadzenie zmieszanego materiału przez młyn lub sito do odbiorczego DPPL. DPPL jest następnie wyrównywany względem klatki do mieszania DPPL i mocowany do niej, zanim zostanie połączony z zaworem aktywnym BUCK® na wlocie młyna. Urządzenia sterujące i blokady dla zaworu BUCK® są obsługiwane za pomocą systemu sterowania podnośnika słupowego.

Recommended service products

Downloads

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.