Mieszadła strumieniowe cieczy to strumienice ssące (pompy strumieniowe) przeznaczone do mieszania i cyrkulacji cieczy. Są proste i niezawodne, nie posiadają ruchomych części i praktycznie nie ulegają zużyciu.

Przy odpowiedniej instalacji jednego lub większej liczby mieszadeł powstaje trójwymiarowy strumień w zbiorniku, w którym następuje jednolite wymieszanie wszystkich składników. 

Zakres zastosowań dla strumieniowych mieszadeł cieczy jest ograniczony jedynie lepkością płynu, który ma zostać zmieszany. Co do zasady mieszadła pneumatyczne mogą być stosowane we wszystkich przypadkach, gdy ciecz może być dostarczana za pomocą pompy odśrodkowej. Mieszadła pneumatyczne cieczy zwykle używane są w zbiornikach, zbiornikach zasobnikowych i neutralizatorach.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się z wymienionymi pozycjami lub naszym katalogiem produktów.