Mieszarki i mieszadła

Mieszadła DPPL

Mieszanie DPPL sieć

Szeroki asortyment mieszarek zbiornikowych GEA oferuje najbardziej elastyczne i najwyższej jakości rozwiązania dotyczące mieszania, jakie są obecnie dostępne.

Mieszanie w zbiorniku uznaje się za najbardziej efektywną kosztowo i produktywną metodę mieszania granulatów i proszków w procesach przetwórstwa farmaceutycznego. Krótszy czas załadunku i rozładunku oraz czyszczenia — zarówno urządzeń, jak i pomieszczenia — lepsze bezpieczeństwo oraz jednolitość partii sprawiają, że mieszanie w pojemniku (DPPL) stało się preferowaną technologią w przemyśle farmaceutycznym.

Mieszarki do produkcji farmaceutycznej na potrzeby badawczo-rozwojowe, niewielką i pełną skalę zapewniają prosty transfer technologii procesowej podczas rozszerzenia skali produkcji, w ten sposób minimalizując działania związane z walidacją procesu.

Pełne wsparcie zapewnia szczegółowy program badań oraz obiekty badawcze GEA. Dostępne są wersje podnośnikowe i montowane na podeście, jak również konstrukcje przechodzące przez ścianę, które oferują znaczne korzyści w zakresie zagospodarowania pomieszczeń. 

Recommended service products

Downloads

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.