Sprzęt udojowy

Moduły sterowania udojem

Separator udojowy Metatron

We współczesnych gospodarstwach mleczarskich istotny jest wybór w zakresie automatyzacji hal. GEA oferuje różne opcje modułów sterowania udojem od takich, które nie wymagają podłączenia do Internetu lub komputera po w pełni zintegrowane oprogramowanie do zarządzania halą i stadem DairyPlan C21. Niezależnie od wyboru modułu sterowania udojem zapewniamy niezawodne monitorowanie jako firma wyznaczająca standardy automatyzacji hal już od ponad 30 lat.

Recommended service products

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.