Systemy przetwarzania cieczy

Systemy oczyszczania wody

BallastMaster ultraV — System oczyszczania wody

Oczyszczanie wody na pełnym morzu podlega ścisłym ekonomicznym, technicznym i ekologicznym zasadom i przepisom. GEA posiada bogate portfolio najnowocześniejszych systemów ochrony ekosystemów morskich, które jednocześnie zabezpieczają inwestycje właścicieli i operatorów statków. Te niezwykle skuteczne innowacyjne systemy spełniają standardy Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) i usuwają potencjalne przeszkody, aby działalność naszych klientów mogła przebiegać sprawnie i bez zakłóceń.

Separatory GEA w ekonomiczny sposób oczyszczają wodę zęzową. Są one przeznaczone do ciągłego działania bez nadzoru i w pełni zgodne z wymogami IMO i USCG.


Wszystkie opcje są dostępne z obszaru morskiego: od indywidualnych komponentów do kompletnych rozwiązań systemowych. Technologię tę można skonfigurować w taki sposób, aby zmniejszyć wydatki na podłączenie i planowanie i osiągnąć znaczne oszczędności pod względem ograniczenia masy i przestrzeni.

System BallastMaster wykonuje zadanie oczyszczania wody balastowej, która następnie może być wpompowana z powrotem do morza, przy czym nie może zawierać więcej niż 10 żywych organizmów o maksymalnym rozmiarze 40 mikronów na metr sześcienny zgodnie z wytycznymi IMO. 

Urządzenia do pozyskiwania wody słodkiej GEA nieprzerwanie pozyskują wodę słodką z wody słonej, co eliminuję potrzebę posiadania zbiorników wody słodkiej.
 
Nasze rozwiązania
  • Przetwarzanie wody balastowej
  • Przetwarzanie wody zęzowej
  • Odsalanie wody morskiej

 

Recommended service products

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.