Urządzenia do przetwarzania cieczy — kompaktowy pasteryzator do mleka MWA

Pasteryzacja to proces bardzo dokładnego ogrzewania produktu w celu zniszczenia patogenów. Stosowany system obróbki cieplnej zależy od właściwości produktu oraz rezultatów, które mają zostać osiągnięte. Tutaj GEA oferuje rozwiązania dla najróżniejszych wymagań. W zależności od produktu i pożądanego okresu przydatności można dokonać wyboru pomiędzy różnymi metodami obróbki cieplnej, takimi jak krótki czas ogrzewania — wysoka temperatura (STHT), wysoka temperatura — krótki czas ( HTST) lub UHT za pomocą ogrzewania bezpośredniego lub pośredniego.

Dysponujemy szeroką gamą rozwiązań technicznych umożliwiających optymalną pasteryzację bez strat lub z możliwie najmniejszymi zmianami jakości produktu. Dla określonych branż opracowaliśmy w GEA specjalne systemy zapewniające stabilizację mikrobiologiczną w sposób oszczędny kosztowo i energetycznie.

Recommended service products

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.