Systemy przetwarzania cieczy

Przenośny system pomiarowy

Mobile Metering

Przenośne systemy pomiarowe są niezbędne każdego dnia niemal we wszystkich gałęziach produkcji wina, piwa oraz w przemyśle soków owocowych i napojów bezalkoholowych. Przenośny system pomiarowy GEA działa w postaci magnetycznego pomiaru przepływowego (w litrach) lub masowego pomiaru przepływu (w kilogramach lub litrach), oferując możliwość wstępnego wyboru ilości, z automatycznym odcięciem pompy oraz elektrycznym zaworem ograniczającym.

Recommended service products

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.