Systemy przetwarzania cieczy

Uzyskiwanie mikrocząsteczek

Urządzenie Micro Formula do uzyskiwania mikrocząsteczek

Uzyskiwanie mikrocząsteczek ma dwa różne zadania — po pierwsze wykorzystuje odpady produktu, a po drugie chroni środowisko przed oddziaływaniem odpadów, równocześnie eliminując potrzebę ich usuwania. Na przykład serwatka w postaci mikrocząsteczek może zastąpić tłuszcz lub białko mlekowe w wielu różnych produktach mleczarskich.

Skupiając się na poprawie wydajności, ta nowa technologia uzyskiwania mikrocząsteczek jest dostępna dla wszystkich małej i średniej wielkości zakładów produkujących sery, umożliwiając im zwiększenie wydajności oraz opracowanie unikalnych produktów spełniających potrzeby klientów.

Recommended service products

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.