Systemy przetwarzania cieczy

Miniaturowa pilotowa instalacja testowa UHT

W oparciu o głębokie i zasadnicze zrozumienie różnych procesów w branżach GEA projektuje rozwiązania przetwórcze — zorientowane na klienta po to, aby spełnić jego potrzeby. GEA specjalizuje się w projektowaniu systemów przetwórczych dla wszystkich rodzajów płynów, zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa produkcji. GEA dostarcza szeroką gamę zaawansowanych komponentów przetwórczych opracowanych i zaprojektowanych dla przemysłu przetwarzania płynów. Asortyment obejmuje wszystko od zaworów, pomp i zbiorników po kompletne instalacje przetwórcze. Nasze know-how w zakresie produktu w połączeniu z naszą fachową wiedzą dotyczącą projektowania procesu gwarantuje konstrukcję instalacji oraz rozwiązania higieniczne dla wszystkich rodzajów płynów. Filozofia GEA w zakresie projektu i inżynierii procesu jest opracowana tak, aby spełniać nowe standardy dotyczące oszczędności energii, jakości produktu oraz maksymalnej wydajności instalacji, równocześnie zawsze zapewniając zgodność z najsurowszymi kryteriami higieny i bezpieczeństwa.

Produkty

View as:

Recommended service products

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.