Rurowy wymiennik ciepła Varitube

Wymienniki ciepła stanowią serce wszystkich instalacji przetwórczych do ogrzewania, chłodzenia, pasteryzacji oraz ogrzewania UHT. GEA słynie na całym świecie jako specjalista w zakresie technicznie i ekonomicznie zoptymalizowanej technologii przetwórczej oraz kompetentny partner, jeżeli chodzi o wydajne systemy wymienników ciepła do obróbki napojów i alkoholi.

Z chęcią podejmujemy stawiane przez naszych klientów wyzwania dotyczące oszczędnych i zyskownych instalacji produkcyjnych. W odpowiedzi na nie GEA opracowuje produkty dające przewagę konkurencyjną i spełniające wymagania klientów dotyczące jakości produktu.

Niektóre z typowych zastosowań wymienników ciepła GEA w branży browarniczej oraz produkcji napojów i alkoholi to chłodzenie/ogrzewanie brzeczki, chłodzenie drożdży, pasteryzacja gazowanego wina i wody mineralnej, pasteryzacja piwa i drożdży w przepływie oraz ogrzewanie i chłodzenie wina.

Wszystkie spośród naszych wymienników ciepła spełniają najsurowsze wymagania dyrektywy w sprawie urządzeń ciśnieniowych (97/23/WE).

Recommended service products

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.