Systemy przetwarzania cieczy

Systemy przerobu paliw

Wirówka — Moduł ViscoBooster (VBU)

Skuteczne działanie silników wysokoprężnych na statkach i w elektrowniach wymaga optymalnych dostaw paliwa. Ten kluczowy warunek spełniają moduły do przetwarzania paliwa ViscoBooster.

Urządzenie to składa się z systemu przetwarzania, który pomaga osiągnąć odpowiednie parametry paliwa pod względem pożądanej lepkości i temperatury wstrzykiwania i który funkcjonuje pomiędzy zbiornikiem czystego paliwa i systemem wtrysku do głównego silnika i silników pomocniczych. Zbudowane specjalnie w tym celu pompy wspomagające zapewniają niezbędne ciśnienie w systemie. Moduły są dostosowane do różnych poziomów zużycia paliwa przez silnik w zależności od ich wartości znamionowych mocy oraz lepkości wtrysku (ok. 10-24 cSt) i związanych z nią temperatur wstrysku (ok. 120-150°C). 

Spełnienie wszystkich wymogów

W zależności od producenta silników wymagane są różne warianty integracji modułów ViscoBooster. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie GEA oferuje wiele rozwiązań systemowych. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz funkcji trybu czuwania pomp zasilających, pomp wspomagających oraz podgrzewaczy ciężkiej frakcji ropy naftowej lub dla jednego lub więcej silników — zawsze możesz znaleźć rozwiązanie, które sprosta Twoim potrzebom i oczekiwaniom.

Wszystkie systemy są kompaktowe, lekkie, niezawodne, łatwe w instalacji i eksploatacji ze wszystkimi głównymi komponentami działającymi z optymalną mocą.

Zatwierdzone przez główne instytucje klasyfikujące.

Recommended service products

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.