Systemy przetwarzania cieczy

Urządzenia do pomiaru ilości płynu w obiegu

Linia IZMAG

Pytanie „Co znajduje się w instalacji rurowej?” jest bardzo istotne w obliczu problemów, przed którymi stoją inżynierowie procesu, jeżeli chodzi o produkcję napojów lub innych płynnych produktów spożywczych. Informacje o rzeczywistej ilości płynu przepływającej przez rurę w danym czasie są bardzo ważne, gdy chodzi o monitorowanie i optymalizację procesów produkcyjnych.

Kontrola receptur, minimalizacja ryzyka i lepsze wykorzystanie zasobów — to tylko kilka czynników składających się na jakość. We wrażliwych procesach produkcji dokładne i niezawodne dane pomiarowe są szczególnie istotne.

GEA oferuje przepływomierze elektromagnetyczne, które można stosować do zapewnienia dokładnego pomiaru przepływu szerokiej gamy produktów niezależnie od tego, czy produkt dotyczy branży napojów, czy browarniczej, czy to produkt mleczarski, czy napój alkoholowy. Ponadto przepływomierze elektromagnetyczne stanowią ważne urządzenie w wytwarzaniu doskonałych produktów w branży chemicznej oraz branży chemii gospodarczej i kosmetyków.

Często prawo podatkowe wymaga urzędowej kontroli pomiaru ilościowego przez urząd ds. wag i miar. GEA oferuje doskonałe rozwiązanie także dla tych zastosowań. Dzięki ponad 30 latom doświadczenia w dziedzinie przekazywania własności, GEA jest kompetentnym partnerem klienta w zakresie zatwierdzonych przepływomierzy, jak również kompletnych systemów pomiarowych, oficjalnie zatwierdzonych zgodnie z europejską dyrektywą MID.

Downloads

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.