Systemy przetwarzania cieczy

Systemy odgazowujące

Odgazowywacz wody typu VARIDOX™

Odgazowywanie to usuwanie rozpuszczonych gazów, takich jak tlen i dwutlenek węgla. Wszystkie napoje są wrażliwe na rozpuszczony tlen, który w znacznym stopniu może wpłynąć na smak i barwę. Ponadto rozpuszczony tlen ma zły wpływ na wydajność napełniarki. Z tego powodu ważne jest, aby stosować optymalnie odgazowaną wodę do produkcji m.in. napojów bezalkoholowych.

Recommended service products

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.