Małe i kompaktowe homogenizatory laboratoryjne GEA umożliwiają testowanie oddziaływania homogenizacji na produkt oraz ocenę najlepszych parametrów procesu.

Zaprojektowane do testowych operacji homogenizatory laboratoryjne są idealne do wysokociśnieniowej obróbki nanocząstek, nanodyspersji, nanoemulsji oraz do rozrywania wiązań komórkowych; zapewniają wysoką wydajność do maksymalnego ciśnienia 2000 barów, co oznacza, że łatwo je wykorzystać do rozmaitych zastosowań: biotechnologicznych, farmaceutycznych, kosmetycznych, chemicznych, mleczarskich, spożywczych oraz dotyczących napojów i alkoholi. Te urządzenia oferują możliwość prowadzenia testów na małych próbkach (o minimalnej objętości 0,9 l/h) z gwarancją uzyskania skalowalnych wyników jakości co w przypadku homogenizatorów przemysłowych.