Homogenizatory

Homogenizatory laboratoryjne

Instalacja pilotowa z homogenizatorem

Małe i kompaktowe homogenizatory laboratoryjne GEA umożliwiają testowanie oddziaływania homogenizacji na produkt oraz ocenę najlepszych parametrów procesu.

Zaprojektowane do testowych operacji homogenizatory laboratoryjne są idealne do wysokociśnieniowej obróbki nanocząstek, nanodyspersji, nanoemulsji oraz do rozrywania wiązań komórkowych; zapewniają wysoką wydajność do maksymalnego ciśnienia 2000 barów, co oznacza, że łatwo je wykorzystać do rozmaitych zastosowań: biotechnologicznych, farmaceutycznych, kosmetycznych, chemicznych, mleczarskich, spożywczych oraz dotyczących napojów i alkoholi. Te urządzenia oferują możliwość prowadzenia testów na małych próbkach (o minimalnej objętości 0,9 l/h) z gwarancją uzyskania skalowalnych wyników jakości co w przypadku homogenizatorów przemysłowych.

Recommended service products

Downloads

List of downloads
title type action
Homogenizers Table-top PandaPLUS Brochure PDF 513.3 kB Pobierz
Search all documents

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.