Homogenizatory

Zawory homogenizatora

Komponenty Nano VALVE

Zawór homogenizatora stanowi jeden z najważniejszych elementów homogenizatora GEA, który umożliwia skuteczną homogenizację produktów.

Płyny, pompowane z bloku sprężania do zaworu homogenizatora, przechodzą przez zawór dzięki dynamice płynów, a cząstki ulegają rozbiciu do skali mikro i nano, w zależności od charakterystyki produktu.

Badania i projekty zaworów GEA opierają się na zaawansowanych technologiach zdolnych do pracy przy najniższym możliwym ciśnieniu — to dzięki temu możemy zoptymalizować proces homogenizacji, zapewniając pożądane rezultaty przy mniejszym poborze energii.

Zawory homogenizatora GEA mogą różnić się pod względem konstrukcji i rozmiaru w zależności od wymaganego stopnia mikronizacji i rozproszenia produktu. Dostępna jest szeroka gama zaworów, tak aby zaspokoić wszelkie potrzeby dotyczące różnych kombinacji natężenia przepływu i ciśnienia, które mogą zmieniać się w zależności od zastosowania.

Recommended service products

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.