Granulatory

Zintegrowane linie granulacyjne

Firma Penn z rynku farmaceutycznego — Zintegrowana granulacja

Bieżące dobre praktyki wytwarzania coraz częściej wymagają, aby produkt był przetwarzany w sposób hermetyczny, co pozwala chronić operatorów i środowisko. Zintegrowane systemy produkcyjne nie tylko oferują hermetyczność procesu, ale także lepszą produktywność za sprawą automatyzacji, lepszą wydajność i skuteczne procedury czyszczenia.

GEA posiada unikalne kwalifikacje do dostarczania zintegrowanych linii produkcyjnych. Czerpiąc ze światowej klasy fachowej wiedzy i technologii, oferujemy całą gamę najnowocześniejszych urządzeń do przetwarzania, które zostały zaprojektowane i zbudowane z myślą o integracji systemowej.

Modułowe podejście umożliwia naszym klientom dobór standardowych modułów przetwórczych spełniających ich potrzeby projektowe: dostarczone mogą zostać w pełni zintegrowane instalacje „pod klucz”, w tym urządzenia do produkcji w łożu fluidalnym w połączeniu z mieszalniko-granulatorami szybkoobrotowymi z napędem górnym lub dolnym — ze zintegrowanym hermetycznym transferem produktu, urządzeniami do kalibracji na mokro i sucho, systemami transportu międzyoperacyjnego, jednostkami przygotowania lepiszcza i płynów do powlekania, jednostkami filtracyjnymi oraz z urządzeniami do tabletkowania.

Recommended service products

Downloads

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.