Granulatory

Mieszalniki fluidalne

Technologia farmaceutyczna Granulacja b

Od ponad 50 lat GEA dostarcza fluidyzatory do mieszania, granulowania, suszenia, peletyzacji i powlekania w przemyśle farmaceutycznym. Obejmuje to systemy o małej pojemności do prac badawczo-rozwojowych, jak również instalacje przemysłowe do wytwarzania partiami związków farmaceutycznych w warunkach bieżących Dobrej Praktyki Produkcyjnej.

Stosując sprawdzone standardowe komponenty, GEA zapewnia zarówno prostotę, jak i elastyczność konstrukcji instalacji. Wybrane przez użytkownika opcje przetwórcze, urządzenia czyszczące, systemy sterowania oraz technologie PAT wspólnie tworzą system zapewniający dokładne spełnienie wymagań przetwórczych. Takie podejście gwarantuje, że procedury kwalifikacji i walidacji zostają ograniczone do minimum.

Nasz nowy system łoża fluidalnego FlexStream™ oferuje wieloetapowe przetwarzanie w jednym urządzeniu, zapewniając elastyczność i korzyści kosztowe. Tylko JEDEN zbiornik dla wszystkich operacji jednostkowych: urządzenie do granulacji fluidalnej, suszarka fluidalna, powlekarka fluidalna — to wszystko w jednym zbiorniku!

W pełni zabudowana linia do granulacji na potrzeby prac badawczo-rozwojowych — ten system jest przeznaczony dla producentów niewielkich ilości silnych substancji czynnych. Inteligentne zabudowane systemy obsługi, stanowiące integralną część instalacji pilotowej GEA, zwiększają jej elastyczność, skuteczność, czystość i bezpieczeństwo bez konieczności kosztownych, wielkich i trudnych w czyszczeniu systemów izolatorów.

Recommended service products

Downloads

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.