Preparation Equipment

Urządzenia do analizy zawartości tłuszczu

GEA MultiTrack Twin

Konwencjonalne systemy off-line do analizy zawartości tłuszczu, pobierają reprezentatywne próbki, które muszą zostać sporządzone przed analizą. Nawet w przypadku szybkich systemów do analizy off-line, podejście to oznacza, że maszyny są nieproduktywne nawet przez 15 minut, podczas oczekiwania na wyniki. Za pomocą GEA MultiTrack, ciągłej analizy zawartości tłuszczu podczas pracy instalacji, wyniki dotyczące zawartości tłuszczu, wilgoci i biała są dostępne w chwili zatrzymania produkcji, co minimalizuje opóźnienia.

W oparciu o te wyniki zintegrowany moduł standaryzacji oblicza potrzebną ilość części tłustych i chudych, aby osiągnąć wymagany cel. Dostępne są wersje do montażu na maszynach (Twin), w instalacjach rurowych (P) oraz rozdrabniaczach (G). Mierzenie ciągle odbywa się w procesach: w mieszarce, rozdrabniaczu, przenośniku śrubowym lub instalacji rurowej. Wyniki mogą posłużyć do dokumentacji kontroli jakości partii, jak również do standaryzacji partii zgodnie z określoną zawartością tłuszczu. 
System jest wyposażony w kalibrację dla świeżej i mrożonej wieprzowiny lub wołowiny z zawartością tłuszczu od 44% do 65%. Inne kalibracje z zakresem tłuszczu do 85% są dostępne jako opcje.

Recommended service products

Downloads

List of downloads
title type action
GEA food preparation portfolio PDF 3.7 MB Pobierz
Search all documents

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.