Marination Equipment

Wstrzykiwacze

GEA Injector

Niezależnie od tego, czy wytwarzane są produkty z czerwonego mięsa, wieprzowiny, drobiu czy ryb, wstrzykiwanie solanki może zwiększyć zyski, dając możliwość opracowania różnorodnych produktów przypadających do gustu wrażliwych na trendy i wymagających jakości klientów. GEA

Urządzenia do wstrzykiwania solanki zapewniają równomierną dystrybucję w produkcie i mogą zostać łatwo skonfigurowane dla szeregu produktów spożywczych, zapewniając dodatkową elastyczność produkcyjną.

Produkty

View as:

Recommended service products

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.