Marination Equipment

Instalacje do produkcji solanki

GEA ScanBrine brine

Punktem wyjścia dla skutecznego marynowania jest jednorodność mieszania w solance lub marynacie. Starannie sporządzona solanka, która jest mieszana i przechowywana w ściśle kontrolowanych warunkach, zwiększy wartość, poprawi konsystencję i bezpieczeństwo produktu docelowego

Nasze systemy przygotowania solanki nie tylko spełniają najsurowsze kryteria technologiczne, ale także wcielają przynoszące oszczędność czasu i pracy funkcje, które redukują koszt eksploatacji.

Recommended service products

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.