Formierki do żywności od GEA

Pulpety, krążki, satay... z urządzeniami do formowania GEA nie ma praktycznie ograniczeń, jeżeli chodzi o możliwe do stworzenia kształty i rozmiary.

Produkty mięsne i drobiowe, rybne, warzywne, serowe i ziemniaczane są odpowiednio przetwarzane przez innowacyjny system do formowania, pozwalający zachować ich jakość i strukturę.

Recommended service products

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.