Sprzęt do pakowania produktów spożywczych

Pionowy wypełniacz z zaklejarką

GEA SmartPacking

Za pomocą naszych urządzeń mogą być sporządzane różnorodne worki z szerokim spektrum opcji. W zależność od potrzeb można wybrać rodzaj, który jest najwłaściwszy dla produktu i klienta.

Typowa maszyna jest załadowywana płaskim zwojem folii z tworzywa sztucznego, która posiada grafikę po zewnętrznej i wewnętrznej stronie. Folia dociera do tylnej części długiej cylindrycznej rury, którą określa się mianem rury formującej. Gdy środek plastiku jest blisko rury, skraje folii tworzą płaty, które owijają się wokół stożkowej rury formującej. Folia jest przeciągana w dół wokół zewnętrznej strony rury a pionowy pręt zgrzewający zaciska się na skrajach folii, łącząc folię przez stopienie krawędzi. 

Aby rozpocząć proces workowania, poziomy pręt zgrzewający zaciska się wzdłuż dolnej krawędzi rury, łącząc folię i odcinając folię znajdującą się poniżej. Ten pręt zgrzewający może być zamontowany na ustalonej wysokości, co nazywa się przerywanym procesem zgrzewania. Szybsze systemy zawierają pręt zgrzewający, który porusza się w dół z workiem podczas zgrzewania. To nazywa się ciągłym procesem pakowania. Gdy osiągnięta zostanie waga brutto napełnionego produktem worka, napełnianie zatrzymuje się, a poziomy pręt zgrzewający zamyka górną część opakowania, równocześnie formując dolną część kolejnego worka. Worek zostaje następnie odcięty od rury i stanowi już zamknięte opakowanie gotowe do dalszego pakowania w pudło i transportu. Proszę zapoznać się także z naszymi rozwiązaniami zgrzewania ultrasonicznego.

Podawanie materiału i cięcie worka może być określone przez długość worka lub indeksowanie wykrywane przez czujnik optyczny. Wiele opakowań napełnianych żywnością jest równocześnie napełnianych azotem, aby wydłużyć okres przydatności. 

Producenci żywności często poszukują sposobów zwiększenia zasięgu geograficznego lub innych metod wydłużenia okresu przydatności produktu bez zastosowania chemii. Napełnianie w atmosferze azotu to naturalny sposób wydłużenia okresu przydatności.

Recommended service products

Downloads

List of downloads
title type action
GEA Vertical Packaging Solutions PDF 1.8 MB Pobierz
Search all documents

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.