Thermoformers

Opakowanie odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu, że jakość jest zachowana w całym łańcuchu dostaw, od produkcji po stół konsumenta.

W przypadku najpowszechniejszej metody ciągłego termoformowania cienkich produktów w dużych ilościach, arkusz tworzywa sztucznego jest podawany ze zwoju lub wytłaczarki na zestaw łańcuchów indeksujących z bolcami lub kolcami, które przebijają i transportują go do pieca w celu ogrzania do temperatury formowania. Ogrzany arkusz przechodzi następnie do stacji formowania, gdzie dopasowana forma i pudło ciśnieniowe zamykają się na arkuszu. Potem stosowane jest podciśnienie, aby usunąć uwięzione powietrze i wciągnąć materiał na formę wraz ze sprężonym powietrzem i uformować plastik dokładnie według kształtu formy. (Oprócz podciśnienia z reguły stosowane są stemple w przypadku wyższych i głębszych formowanych części, aby zapewnić wymaganą dystrybucję materiału i grubość ukończonych części). 

Recommended service products

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.