Urządzenia cukiernicze

Chłodziarka lizaków

Lollipop-cooler

Aby zachować atrakcyjny kształt masy cukierkowej, niezbędne jest chłodzenie bezpośrednio po formowaniu. Po schłodzeniu lizak przechodzi do owijarki Aquarius GEA, aby dodatkowo podkreślić jego atrakcyjny wygląd.

Urządzenia chłodzące do lizaków-kulek 

W ramach kompletnego asortymentu maszyn Aquarius GEA występują różne schładzarki do lizaków-kulek i płaskich lizaków o rozmaitych kształtach 3D, jak również do produktów pakowanych i niepakowanych. Możliwe są różne zestawy z wymaganą zdolnością produkcyjną, tak aby produkty sprawnie przechodziły chłodzenie a wybrana ilość oscylujących tacek zapewniała ciągły proces chłodzenia.

Recommended service products

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.