Sprzęt do produkcji serów

Urządzenia do teksturacji — Para

Steam stretching machines

Teksturacja parowa ma szereg zalet w porównaniu z tradycyjną teksturacją w gorącej wodzie, jeżeli chodzi o wytwarzanie szerokiej gamy ziarna serowarskiego. GEA oferuje wszechstronne portfolio jednostek do teksturacji parowej partiami i w trybie ciągłym oraz łączonych systemów do teksturacji parowej i w gorącej wodzie, które umożliwiają oszczędność energii do 30%, prowadzą do znacznego wzrostu wydajności, jak również zmniejszają pobór wody i ilość odpadów.

Jednostki do teksturacji okresowej i ciągłej z firmy GEA można skonfigurować z ramionami zanurzeniowymi lub łopatkami obrotowymi. Oferujemy systemy, które pracują za pomocą samej pary lub pary połączonej z gorącą wodą. Maksymalna przepustowość to aż 6000 kg/h a wszystkie jednostki można połączyć z systemami do formowania GEA, aby uzyskać sprawne przetwarzanie. 

Recommended service products

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.