Sprzęt do produkcji serów

Kadzie do solenia i hartowania

Kadzie do solenia

Solenie i hartowanie to ostateczne i kluczowe procesy wytwarzania wysokiej jakości serów półtwardych. We współpracy z przedstawicielami branży GEA opracowuje konfigurowalne serie kadzi do solenia i hartowania, które można skonfigurować pod kątem instalacji o dowolnym układzie i wydajności.

Kadzie do solenia i hartowania GEA można dopasować do wymagań przetwórczych bardzo wielu rodzajów i rozmiarów sera oraz dowolnych potrzeb produkcyjnych. Potrafimy ponadto skonfigurować systemy na co najmniej dwóch poziomach, aby zmniejszyć zajmowaną powierzchnię, gdy jest jej niewiele.

Kadzie do solenia i hartowania wyposażono w pompy odśrodkowe i płytowe wymienniki ciepła w celu odzyskiwania solanki i wody chłodzącej oraz środków czyszczących po zakończeniu cyklu mycia. 

Recommended service products

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.