Systemy do napełniania i pakowania

Wyposażenie kontroli jakości

GEA Avapac metal detection

Kluczowym elementem każdej instalacji do pakowania proszku jest procedura zapewnienia i kontroli jakości (QA/QC). GEA oferuje standaryzowane rozwiązania dotyczące obsługi napełnionych worków przez linię pakującą podczas wykonywania ważnych operacji kontroli jakości.

Linie pakujące GEA są skonfigurowane tak, aby spełniać określone wymagania klienta. Po napełnieniu i zamknięciu worka przechodzi on do urządzeń obsługujących worek w celu przetwarzania i kontroli jakości przed paletyzacją.

Na przykład produkty spożywcze i mleczarskie w proszku muszą zostać sprawdzone pod względem zgodności z parametrami produkcyjnymi — takimi jak dokładność wagi lub skażenie — zanim dotrą do magazynu ukończonych produktów. 

Pojemniki, które nie spełniają przepisów dotyczących wagi i wymiarów, zostają odrzucone. Operator może wtedy podjąć działania zaradcze. Z reguły ogranicza się to do wyrzucenia lub ponownego przetworzenia produktu.

Bardziej krytyczna niezgodność to skażenie ciałami obcymi. GEA oferuje czułe, w pełni zintegrowane systemy wykrywania metalu lub systemy rentgenowskie, które gwarantują, że ukończony produkt opuszczający linię produkcyjną jest wolny od potencjalnie szkodliwych zanieczyszczeń.

W przypadku wyniku pozytywnego nasze zintegrowane systemy sterowania linią automatycznie wstrzymają proces napełniania proszkiem i niezwłocznie powiadomią operatora instalacji, aby podjął działania.

Standardowe rozwiązania obejmują
  • detektory metalu o dużej przysłonie
  • rentgenowskie detektory metalu
  • automatyczne odrzucanie pojemników
  • systemy kodowania
  • urządzenia do ważenia kontrolnego
  • jednostki do odrzucania worków
  • urządzenia do obracania, „kopania” i spłaszczania worków
Opcjonalna łączność urządzeń do ważenia kontrolnego i kodowania worków umożliwia zarówno lokalne, jak i zdalne monitorowanie oraz analizę danych z użyciem własnego systemu SCADA klienta.

Produkty

View as:

Recommended service products

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.