GEA oferuje technologię sterylizacji zarówno na mokro, jak i na sucho dla dowolnego rodzaju preform PET, butelek PET/HDPE oraz dowolnego rodzaju zamknięcia, która umożliwia rozlewanie napojów o różnym pH w ramach jednego systemu.

Zarówno w przypadku technologii mokrej, jak i suchej izolator mikrobiologiczny wyposażony w rękawice interwencyjne stanowi barierę fizyczną pomiędzy środowiskiem zewnętrznym a obszarem kontrolowanym pod względem mikrobiologicznym, gdzie prowadzone są procesy wydmuchiwania, napełniania i kapslowania.

Mokra technologia PAA od GEA do sterylizacji butelek i zakrętekoddziałuje zarówno na wewnętrzne, jak i zewnętrzne powierzchnie butelek i zakrętek za pomocą tego samego roztworu kwasu nadoctowego (PAA), o silnym połączonym działaniu chemicznym i mechanicznym.
Sterylizacja jest prowadzona z użyciem dysz penetracyjnych. Skuteczność każdej z dysz jest automatyczne sprawdzana przez inteligentny czujnik, który zapewnia odpowiednią sterylizację każdej butelki.
Zatwierdzona przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) technologia PAA od GEA może być

stosowana do dowolnej butelki lub zamknięcia praktycznie bez żadnych ograniczeń w zakresie materiału, kształtu i rozmiaru.

Sucha technologia H2O2 od GEA do sterylizacji preform i zakrętek stosuje przepływ pary nadtlenku wodoru w kontrolowanej temperaturze, stężeniu, czasie kontaktu i natężeniu przepływu, pozwalając osiągnąć wysoką wydajność sterylizacji. Obróbka odbywa się w ramach jednego etapu na wewnętrznych i zewnętrznych powierzchniach korpusu i szyjki preform po wyjściu z pieca, zaraz przed procesem sterylnego wydmuchiwania. Sterylizacja zakrętek odbywa się w komorze do sterylizacji.

Sucha technologia H2O2 od GEA dla butelek stosuje H2O2 w formie pary, aby prowadzić obróbkę wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni butelek. Butelki w pozycji pionowej są podawane obróbce na karuzeli, a podczas drugiego przebiegu czyszczone, aby wykazywały niski poziom całkowitej pozostałości nadtlenków. Przepływ H2O2 jest ciągle sprawdzany przez inteligentny czujnik w celu zapewnienia odpowiedniej obróbki każdej butelki. Nawet zakrętka i folia są poddawane obróbce suchym H2O2.