Sercem wszystkich systemów do napełniania jest sama napełniarka. Jednak stworzenie całego systemu wymaga znacznie więcej. GEA oferuje kompletne linie napełniające, co oznacza, że zajmujemy się także skomplikowanym zadaniem integracji linii i sterowania. Aby dostarczyć skuteczną linię produkcyjną, ważna jest całościowa analiza wszystkich części systemu. Nasze doświadczenie oraz „inteligentna automatyzacja” umożliwiają nam zagwarantowanie wydajności całej linii.

Dla naszych systemów napełniania butelek PET płynem oferujemy stoły odbiorcze zapewniające pracę w trybie FIFO, zapobiegając równocześnie oddziaływaniu ciśnienia na zbiornik. Nasze wielopasmowe rozdzielniki do zbiorników nieokrągłych, urządzenia do podnoszenia/opuszczania oraz systemy do obsługi skrzyń i kartonów aż po pakowanie w folię uzupełniają w pełni zintegrowane rozwiązanie.

Nasze systemy do napełniania proszkiem dla detalu korzystają ze znacznej części tej technologii oraz obejmują także depaletyzację, czyszczenie UV, tunele dejonizujące, dozowanie nabierakiem, ważenie kontrolne oraz wszelką dalszą obsługę pojemnika aż po paletyzację.

Te poszczególne systemy są połączone za pomocą naszych własnych przenośników i automatyki do sterowania linią, aby dostarczyć naszym klientom sprawne rozwiązanie.

Każda linia jest zautomatyzowana, spełnia w ten sposób określone wymogi aplikacji poprzez użycie elektronicznych urządzeń do synchronizacji i systemów sterowania.

Jako specjaliści od systemów automatyki w szybkich liniach transportowych dla pojemników i opakowań, w GEA wierzymy w ciągły rozwój automatyzacji linii, czyli sieci informatycznej, która przekształca grupę urządzeń w wysokowydajną instalację.