Systemy do napełniania i pakowania

Odkażanie pojemników napełnianych produktami o wydłużonym okresie trwałości

Widok procesu odkażania pojemników

Wybór technologii odkażania w znacznym stopniu zależy od aplikacji. GEA oferuje całą gamę technologii odkażania pojemników, która stanowi kluczową część procesu ESL (wydłużony okres przydatności).

Wybór technologii w dużym stopniu zależy od wymagań każdego klienta oraz czynników odnoszących się do jakości surowca, pasteryzacji produktu oraz temperatury w łańcuchu chłodniczym. GEA oferuje w pełni suche odkażanie dowolnych butelek PET/HDPE lub zamknięć oraz gwarantuje skuteczny i pewny wydłużony okres przydatności dla dystrybucji w łańcuchu chłodniczym.

Technologia ESL opracowana przez GEA umożliwia rozlewanie

napojów o różnym poziomie pH (od wysokiej do niskiej zawartości kwasów) w ramach tego samego systemu.

Odkażanie na sucho jest prowadzone za pomocą obróbki nadtlenkiem wodoru (H2O2) i jest w stanie osiągnąć redukcję nawet o 3 Log A.brasiliensis w teście inokolum miejsca zimnego (test obciążeniowy).

Uważna analiza i monitorowanie krytycznych punktów kontrolnych pozwalają na automatyczne sterowanie obróbką zarówno VHP, jak i CHP w celu uzyskania wysokiej skuteczności oraz doskonałego zarządzania systemem.

Gdy mowa o odkażaniu zakrętek/folii, rozwiązanie to obróbka H2O2, która gwarantuje docelowy poziom odkażenia zgodny z normami ESL.

 

Recommended service products

Downloads

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.