Proces napełniania z wydmuchiwaniem jest sterylny tylko wtedy, gdy wydmuchiwanie jest sterylne, a osiągnąć to można poprzez utrzymanie sterylnego i możliwego do sterylizacji środowiska wewnątrz obiegu — wydmuchu i rozciągania.

Technologia sterylnego napełniania z wydmuchiwaniem to odpowiedź na rosnący popyt rynkowy na bardziej ekologiczne i przyjazne użytkownikowi sterylne napełnianie butelek PET.

Zasadą sterylnego napełniania z wydmuchiwaniem jest sterylizacja preform zamiast butelek. Gdy preformy staną się sterylne, muszą być dalej przechowywane w sterylnym środowisku, aby uniknąć ponownego skażenia. Jest to możliwe wyłącznie wtedy, gdy mamy pewność, że środowisko, w którym przesuwane są sterylne preformy i butelki nadaje się do sterylizacji i czyszczenia w całości. Sterylna część systemu musi pozostać zamknięta 

w izolatorze mikrobiologicznym, który wytwarza nadciśnienie przefiltrowanego sterylnego powietrza, aby zapobiec kontaktowi z zewnętrznymi niesterylnymi komponentami lub powietrzem, czyli ryzyku ponownego skażenia.

Napełnianie z wydmuchiwaniem jest sterylne tylko wtedy, gdy wydmuchiwanie jest sterylne. ABF zostało zaprojektowane zgodnie z tą podstawową zasadą sterylnej konstrukcji: strefa sterylna musi być jasno określona. Co więcej wydmuchiwarka Airstar to jedyna sterylna wydmuchiwarka na rynku z jasno określoną strefą sterylną.

Wydmuchiwarka Airstar została zaprojektowana od podstaw z użyciem know-how, które firma uzyskała w toku wielu lat projektowania sterylnych linii, aby spełnić najsurowsze wymagania sterylności.